STEM – nauka, technologia, inżynieria i matematyka, czyli innowacyjne nauczanie przedmiotów ścisłych.

nr projektu 2018- 1 PLO1 – KA101 – 048657

Ważnym celem projektu jest zmiana dotychczasowego charakteru zajęć z przedmiotów ścisłych: matamatyka, fizyka, chemia, biologia. Teoretyczny, uważany przez uczniów za nudny i nieefektywny charakter lekcji ma zostać zastąpiony poprzez wprowadzenie do zajęć doświadczeń oraz prostych prac badawczych.Lekcje prowadzone w sposób problemowy przez przygotowanych do tego nauczycieli wpłyną na tempo procesu uczenia się oraz zmienią nastawienie uczniów do przedmiotów ścisłych oraz zmotywują do nauki tak trudnych przedmiotów , wpływając na wybór dalszego kierunku kształcenia w klasach o nachyleniu politechnicznym lub inżynieryjnym.
Kolejnym celem jest wyposażenie nauczycieli w kompetencje językowe umożliwiające uczestnictwo w europejskich programach na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży.
Bardzo istotne jest wspieranie procesu dydaktycznego poprzez zastosowanie podczas lekcji tabletów i iPadów.
Pierwszy raz uzyskaliśmy możliwość przygotowania nauczycieli do pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak również z uczniami powracającymi z zagranicy za słabą znajomością języka polskiego.