Erasmus+ KA2 My Sign Club & My Sign Application

W latach 2017-2019 Niepubliczne Gimnazjum „Keglik” wraz z partnerami z Łotwy oraz Turcji zrealizuje projekt o nazwie „My Sign Club & My Sign Application”. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez Narodową Agencję przez co „Keglik” otrzymał na jego realizację dotację w wysokości 25 215,00 euro. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na osoby posługujące się językiem migowym. Uczniowie z Polski, Łotwy oraz Turcji podczas wspólnych warsztatów stworzą aplikację na urządzenia mobilne, takie jak m.in. tablety i telefony komórkowe, której podstawowym zadaniem będzie konwersja języka mówionego na migowy. Pomysł dotyczący realizacji powyższego projektu zrodził się już grudniu 2016 podczas wizyty przedstawicieli Niepublicznego Gimnazjum „Keglik” w Stambule. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wezmą udział w zagranicznych mobilnościach do Turcji oraz na Łotwę podczas, których będą mieli okazję uczestniczyć w lekcjach języka migowego. Również w naszym mieście odbędzie się spotkanie projektowe podczas, którego będziemy gościli uczniów z Turcji oraz Łotwy.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Keglik” rozpoczęła współpracę w ramach projektu Erasmus+: My Sign Club & My Sign Application
W dniach od 11-14.01.2018 w Stambule odbyło się pierwsze spotkanie projektowe w ramach projektu „My Sign Club & My Sign Application” realizowanego w ramach programu Erasmus+. Koordynatorem projektu jest szkoła turecka, dlatego pierwsze – uroczyste spotkanie odbyło się w Turcji. Oprócz gospodarzy w spotkaniu wzięli udział pozostali partnerzy w projekcie, czyli przedstawiciele „Keglika” oraz Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne na Łotwie. Nauczyciele „Keglika”– Lucyna Zielinska i Krzysztof Pyrzyk w trakcie swojego pobytu mieli okazję wziąć udział w kursie Międzynarodowego Języka Migowego i uzyskali certyfikaty uprawniające do tego, by przekazać zdobytą wiedzę uczniom i nauczycielom. Celem projektu jest uwrażliwienie młodzieży na problemy z jakimi w codziennym świecie spotykają się osoby głuchonieme. Wystarczy tylko kilka godzin nauki, by poznać kilkadziesiąt podstawowych zwrotów w języku migowym umożliwiających swobodną komunikację z osobą głuchoniemą. Uczniowie w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza będą się uczyć jak w skuteczny sposób wspomagać osoby niepełnosprawne. W trakcie trwającego dwa lata projektu uczniowie będą mieli możliwość nauczenia się języka migowego oraz stworzą przewodnik i aplikację na telefony komórkowe wspomagające naukę międzynarodowego języka migowego. Już w listopadzie 2018 roku 7 uczniów „Keglika” weźmie udział w zagranicznej mobilności do Stambułu, a w maju 2019 na Łotwę. Projekt zakończy się w październiku 2019 roku.

Wizyta na Łotwie w ramach projektu „My Sign Club & My Sign Application”
W dniach 26 lutego – 2 marca 2018 roku delegacja nauczycieli „Keglika” przebywała w miejscowości Rezekne na Łotwie w ramach spotkania projektu Eramus+ „My sign club, my sign application”. Celem projektu jest nauczanie języka migowego i stworzenie aplikacji na telefony komórkowe, dzięki której każdy zainteresowany będzie mógł samodzielnie uczyć się tego języka i komunikować się z osobami niesłyszącymi. Często bowiem ich głos pozostaje niesłyszany w dzisiejszym społeczeństwie. Większość z nas nie wie, jak porozumiewać się z niesłyszącymi i jak ten stan zmienić.

W czasie spotkania projektowego pięcioro przedstawicieli szkoły wraz z partnerami z Łotwy i Turcji ćwiczyło międzynarodowy alfabet migowy oraz podstawowe gesty, służące codziennej komunikacji. W projekcie dostępny jest też specjalny film instruktażowy do nauki języka migowego. Cała nasza grupa miała okazję przekonać się, jak łatwo nauczyć się podstaw języka migowego, i dzięki codziennej praktyce po pięciu dniach witaliśmy się i żegnaliśmy bez słów!

Spotkaliśmy się też z przedstawicielami oraz członkami lokalnego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących, którzy bardzo optymistycznie podeszli do pomysłu propagowania wiedzy o języku migowym. Jest to dla nich bardzo ważne, by pokonywać barierę komunikacyjną z osobami słyszącymi. Język migowy różni się trochę w każdym kraju, ale młode osoby znają międzynarodowy język migowy, który umożliwia im swobodną komunikację z przyjaciółmi na całym świecie. Jego gramatyka jest bardzo prosta, a gesty uniwersalne, więc również osoby słyszące mogą z niego korzystać do porozumiewania się z przedstawicielami innych narodowości i kultur.

Celem spotkań projektowych jest przede wszystkim podsumowanie dotychczasowej pracy, ale też zapoznanie z kulturą kraju goszczącego. Miasto Rezekne i jego okolice kilkaset lat temu należały do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dlatego do dziś mieszka tam wielu Polaków i czuliśmy się prawie jak w domu, gdyż dookoła słyszeliśmy rozmowy w naszym ojczystym języku. W samej Rzeżycy, bo tam brzmi polska nazwa miasta, działa największa polskojęzyczna szkoła na Łotwie. Po pracy projektowej zwiedziliśmy najważniejsze zabytki regionu Latgalii, czyli bazylikę w Aglonie (odpowiednik Częstochowy), muzeum etnograficzne i muzeum chleba w Ludzy.

Obecnie przechodzimy do etapu opracowywania poszczególnych działów tematycznych oraz projektowania aplikacji. Mamy nadzieję, że nasz projekt przyczyni się do popularyzacji języka migowego!​

My Sign Club & My Sign Application – Spotkanie projektowe Erasmus+ w Kegliku

W dniach od 17 do 23 czerwca odbyło się w „Kegliku” spotkanie projektowe w ramach projektu My Sign Club & My Sign Application. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Keglik” uczestniczyli nauczyciele z Polskiego Gimnazjum w Rezekne na Łotwie oraz ze Szkoły Podstawowej w Stambułu. Celem projektu, którego realizację szkoła rozpoczęła we wrześniu 2017 roku, jest uwrażliwienie uczniów na ograniczenia jakie współczesny świat stwarza osobom głuchoniemym. Finalnym produktem dwuletniego projektu będzie aplikacja do nauki języka migowego na urządzenia mobilne takie jakie smartfony, czy tablety. W trakcie tygodniowego spotkania nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w kursie języka migowego, który przygotował ks. Marcin Nowak oraz mieli okazję poznać kulturę i tradycje naszego kraju. Uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić Poznań, Wrocław – wraz z rejsem statkiem po Odrze, zamek i Arboretum w Kórniku. Tydzień zakończył się wspólnym piknikiem w Młodzikowie, w którym wzięła udział cała społeczność „Keglika”. Koordynatorem i współautorem projektu jest wicedyrektor „Keglika” – Krzysztof Pyrzyk, który podczas swojego wystąpienia podkreślał jak ważne w dzisiejszych czasach jest stwarzanie właściwych warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić w tym kontekście innowacyjność projektu „My Sign Club & My Sign Application”, który dał uczniom „Keglika” możliwość nauki w szkole języka migowego. Uczniowie „Keglika” w listopadzie 2018 roku polecą do Stambułu, by tam wspólnie z rówieśnikami z Turcji oraz Łotwy kontynuować prace projektowe.