Erasmus+ ,,I had a dream”

W maju 2015 roku młodzież z Keglika wyjechała do Turcji. Celem tego wyjazdu był uczestnictwo w programie I had a dream. Program odbywał się w mieście Eskişehir, które jest położone pomiędzy Stambułem a Ankarą i jest dużym ośrodkiem uniwersyteckim. Program był poświęcony niepełnosprawności. Obok młodzieży z Keglika uczestniczyli w programie niepełnosprawni z Turcji oraz z Grecji, wraz z swymi opiekunami, którzy w większości byli wolontariuszami, oraz organizatorami programu. Celem, jaki przewijał się w różnych aktywnościach, było zwrócenie uwagi na niepełnosprawność i niepełnosprawnych, jako pełnoprawnych członów naszych społeczności, wraz z ich potrzebami, oczekiwaniami i ograniczeniami, których często zdrowa społeczność woli nie dostrzegać. W trakcie realizacji zadań, uczniowie Keglika mieli możliwość korzystania z języka angielskiego, który był językiem komunikacji w Turcji, ale przede wszystkim integrowania się w grupie, która w zdecydowanej większości była grupą niepełnosprawnych z przeróżnymi jej formami. W efekcie tego trudnego, ale i pięknego doświadczenia, do domów przyjechała młodzież bogatsza we wrażliwość na ludzkie ułomności, ale i bardziej świadoma społecznej odpowiedzialności za stworzenie godnych warunków życia osobom, które muszą zmagać się z różnymi ograniczeniami fizycznymi i psychicznymi.